Scheepvaartkeuring
Certificering sinds 1995 door IVW (sinds 2012 ILENT) voor de zeevaart en de binnenvaart. Sinds 2001 ook certificering voor specialistisch onderzoek van ogen en oren.
In 2007 heeft de scheepvaartinspectie de door Casper Baarda (C.M.Baarda, Goes) geautomatiseerde strandsteptest wereldwijd laten uittesten op praktische uitvoerbaarheid. In Nederland is de voorspellende waarde onderzocht dmv een vergelijkend onderzoek van deze test met een maximale inspanningstest met direkte zuurstofmeting.
International Labour Office (ILO) verplicht een conditietest bij oa een BMI van 30 of hoger.Voor de screening worden steptesten aangeraden. Nederland heeft de ILO regelgeving overgenomen.
Handleiding medische keuringen scheepvaart 2017
Ter bevordering van de kwaliteit kunnen personen die gekeurd zijn hun oordeel geven over de keuring. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van het formulier van IVW/ ILENT "Evaluatie medische keuring scheepvaart 2017"


registratie nr 18082
Offshorekeuring
Certificering voor het Nederlandse, Engelse en Noorse platform.
De door Casper Baarda geautomatiseerde �strandsteptest is gepresenteerd en goed onthaald op de gezamenlijke Noorse, Engelse en Nederlandse Offshore meeting van 2006. Daarna volgden op verzoek van Nogepa presentaties voor de Nederlandse keuringsartsen (2006, 2007 en 2009)
Deze test en de PowerPoint presentatie over conditie is voor alle offshore-artsen beschikbaar via de Nogepa site. De test is voor iedereen toegankelijk op deze site bij Rekenprogramma.


registratie nr 1236016


Sportduikers

Het automatische rekenprogramma is door Casper Baarda (C.M. Baarda, sportduikerarts C) ontwikkeld in samenwerking met oa de Ned Ver v Duikgeneeskunde (www.duikgeneeskunde.nl) en is te vinden als Rekenprogramma ook voor niet-duikers op deze site.
Voor meer informatie zie ook de lezing
"Zijn bellen te voorspellen?" gepresenteerd door Casper Baarda op het symposium Duikgeneeskunde en Duikveiligheid, Universiteit Antwerpen 2007: PowerPoint presentatie met toelichting


Casper Baarda

Casper Baarda
(C.M. Baarda)
Cursus ergometrie
Casper Baarda was docent bij de voormalige cursus Ergometrie georganiseerd door prof. dr. Hans A. Keizer.
Zie verder Rekenprogramma